business, signature, contract-962364.jpg

Novinky v oblasti dohod o provedení práce

V souvislosti s novelou zákoníku práce došlo k úpravě podmínek u dohod o provedení práce. Některé změny už platí od října 2023, jiné jsou aktuální až nyní od 1.1.2024. A na další úpravy se můžeme těšit od druhé půlky roku 2024. Takže postupně:

Od 1.října 2023 musí zaměstnavatel dohodářům rozvrhnout pracovní dobu alespoň 3 dny před začátkem směny. Přestávky v práci se musí dodržovat stejně jako by šlo o běžný pracovní poměr. Zaměstnanci na DPP mají také nárok na volno v případě překážky v práci na straně zaměstnance (např. návštěva lékaře), ale bez náhrady odměny (tyto hodiny se ani nezapočítávají jako odpracované hodiny). V případě práce ve svátek, v noci, o víkendu mají dohodáři nárok na příplatek stejně jako zaměstnanci na HPP na základě průměrného výdělku.

Nově má zaměstnavatel tzv. informační povinnost. Do 7 dnů je třeba zaměstnance písemně informovat o obsahu právních vztahů vyplývajících z těchto dohod. Doporučujeme tedy zaměstnanci současně s dohodou předat k podpisu i interní dokument, který do detailu vymezuje státem stanovené údaje. MPSV k tomuto účelu připravilo dokument, který stačí stáhnout a upravit na aktuální podmínky ve firmě.

Dohodář má v případě ukončení dohody za určitých podmínek nově také nárok na odůvodnění výpovědi. Pokud by dohodář odpracoval více než 180 dní za poslední rok, může písemně požádat o zaměstnání v běžném pracovním poměru, pokud mu zaměstnavatel nevyhoví, musí mu písemně odůvodnit, proč k tomu nedošlo.

V roce 2024 došlo u dohod k velké změně v rámci výpočtu odměny za dohodu. Pokud by došlo k překročení 80 odpracovaných hodin a současně dohoda trvala nepřetržitě min. 4 týdny, má zaměstnanec nárok na  dovolenou. Limit pro uplatnění srážkové daně u DPP je navázán na účast zaměstnance na nemocenském pojištění, došlo tedy ke zrušení fixní hranice 10 tis. Kč.

Co se týká změn od 1.7.2024, není zatím úplně jasné, co se ve finální verzi úpravy zákona objeví. Myšlenkou za všemi těmito úpravami je primárně alespoň částečné narovnání podmínek u dohod a běžných pracovních poměrů. Sekundárně půjde také o nastavení pravidel tak, aby z dohod bylo odváděno více peněz do státního rozpočtu.

1 názor na “Novinky v oblasti dohod o provedení práce”

Diskuse uzavřena.