money, cash, coins-1160268.jpg

Vybrané změny v daních v roce 2024 v důsledku opatření vládního balíčku

Po schválení tzv. konsolidačního balíčku je třeba se připravit na rozsáhlé změny v oblasti daňových zákonů a účetnictví.

DPH

Nově budou dvě sazby DPH, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě zůstávají potraviny, do vyšší sazby budou převedeny především vybrané služby. Tištěné noviny budou daněny sazbou DPH 12%, stejně jako časopisy. Menstruační potřeby, palivové dřevo, pleny, kojenecká voda, minerálky atd. zůstávají v sazbě DPH 21%, nově sem spadají služby kadeřnictví nebo autorů a umělců. Knihy jsou zařazeny do nulové sazby DPH. Dá se tedy říct, že tři sazby DPH zůstaly. Místo dvou snížených je jedna, ale přibyla nulová sazba.

Hranice vstupní ceny osobního vozu pro uplatnění DPH bude 2 mil. Kč (max. tedy uplatníme 420 tis. Kč).

Daň z nemovitostí 

Tato daň se zvýší v průměru o 1,8 násobek. Obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky zavést místní koeficient 0,5, čímž dojde zakonzervování daně z těchto pozemků. Dojde k zavedení automatické valorizace daně dle výše inflace v daném roce.

Zákon o účetnictví

Firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně – v EUR, USD nebo GBP. Tato možnost je zavedena pro firmy, které mají většinu transakcí v dané cizí měně. Velké změny v účetnictví nás teprve čekají. České podvojné účetnictví se bude i nadále přibližovat IFRS.

Daň z příjmu

Sazba daně z příjmu právnických osob se zvýšila z 19 na 21 procent. 

Hranice pro uplatnění 23% sazby DPFO se snížila z 48 násobku průměrné mzdy na 36 násobek průměrné mzdy.

Mimořádné odpisy u aut pořízených po 1.1.2024 půjde uplatnit u tzv.bezemisních vozidel (elektroauta). Hranice vstupní ceny osobního vozidla pro daňovou uznatelnost odpisů bude 2 mil.Kč.

Na konci období je možné nerealizované kurzové zisky ztráty vykázat jako nedaňový náklad nebo výnos (týká se otevřených pohledávek a závazků v cizí měně se zůstatkem k 31.12.). Podmínkou je oznámení správci daně.

Máme také nový limit pro osvobození příjmu z prodeje cenného papíru či podílu ve společnosti při splnění časového testu tři roky, respektive pět let mezi nabytím a prodejem, a to 40 mil.Kč.

V rámci daně z příjmů fyzických osob také dojde k úpravě podmínek pro uplatnění slevy na manžela/manželku, zrušení školkovného a slevy na studenta.

Při výpočtu mezd zaměstnanců musí nově mzdová účetní brát do úvahy zrušení osvobození nepeněžních benefitů (zavádí se limit, který je navázán na polovinu průměrné mzdy, po jeho překročení je třeba benefit nad limit dodanit včetně odvodů) a zrušení osvobození nadlimitních stravenek.

Sociální a zdravotní pojištění

V r.2024 dojde ke zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance , znovu se zavádí nemocenské pojištění zaměstnanců ve snížené sazbě výši 0,6 procenta.

U OSVČ se pak bude sociální a zdravotní pojištění v rámci ročního zúčtování počítat ve výši 55% ze základu daně z příjmů FO, do r.2023 to bylo jen 50%.

Rozsáhlé změny se také týkají oblíbených dohod o provedení práce. Tyto změny jsou uvedeny v dalším článku na našich stránkách.

1 názor na “Vybrané změny v daních v roce 2024 v důsledku opatření vládního balíčku”

Diskuse uzavřena.