vat, tax rate, purchasing-5279689.jpg

Proč a jak se stát bez průtahů dobrovolným plátcem DPH

Na základě zákona o dani z přidané hodnoty jsou povinnými plátci DPH podnikatelé, kteří měli obrat za 12 nebo i méně po sobě následujících kalendářních měsíců vyšší než jeden milion korun. Plátci DPH jsou také tzv. identifikované osoby, které obchodují se zahraničím. Existují i další výjimky, kde je plátcovství povinné. Stát se plátcem DPH však může být pro podnikatele v některých případech výhodné, a přestože podnikatel podmínky pro vstup do DPH nesplňuje, zákon mu umožňuje stát se plátcem DPH dobrovolně.

Výhodné je to většinou z toho důvodu, že většina dodavatelů a odběratelů daného subjektu budou plátci DPH. U dodavatelů je tak možné uplatnit si nárok na DPH z přijatých služeb nebo nákupu materiálu či zboží, u odběratelů se pouze o DPH navýší základ vydané faktury, klienti tedy zaplatí o DPH navíc, ale v rámci jejich přiznání k DPH je jim DPH vráceno. Pokud firma obchoduje se zahraničím, představuje DIČ např. v rámci EU určitou kontrolu spolehlivosti obchodního partnera. I pro české dodavatele či odběratele představuje plátcovství DPH u partnera určitou záruku. Dobrovolná registrace k DPH se vždy vyplatí, pokud prodáváme služby nebo výrobky do EU nebo ciziny. Pokud firma obchoduje s cizinou (tzv. třetími zeměmi), nakupuje bez daně a zboží/služby uvede pouze v přiznání k DPH (současně na vstupu i výstupu). Obchoduje-li firma s plátci DPH v rámci EU, odečte si DPH na vstupu, v případě fakturace do EU neodvádí žádnou daň. Pokud by byla firma neplátce DPH, daň z nakoupeného zboží či služby zaplatí, ale nemůže si ji odečíst.

Nevýhodou plátcovství DPH však je, že plátce musí každý měsíc (příp. čtvrtletí) podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení představuje určitou záznamní povinnost, kdy u plnění nad 10 000 Kč stát křížově kontroluje, že to samé DPH na straně odběratele bylo nejen uplatněno, ale především na straně dodavatele odvedeno. Zákon o DPH je také poměrně komplikovaný, obsahuje celou řadu pravidel a výjimek, a orientace v něm může být pro laika značný problém.

K plátcovství DPH se lze zaregistrovat prostřednictvím formuláře ze stránek mfcr.cz. Pokud se jedná o nově založenou společnost nebo takovou, která nemá „historii“ s FÚ, např. ještě nepodávala daňové přiznání k dani z příjmů včetně závěrky a její přílohy, je třeba při registraci k DPH počítat s tím, že správce daně dotyčného žadatele zevrubně „prolustruje.“ Zde je seznam okolností, které bude FÚ brát do úvahy:

  • Zda je daňový subjekt registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • Zda daňový subjekt údaje v registračním formuláři doložil dostatečnými podklady
  • Zda je z veřejně dostupných zdrojů zřejmé, že daňový subjekt uskutečňuje ekonomickou činnost, např. má webové stránky nebo jinou prezentací výstupů své ekonomické činnosti

Spolu s registrací je tedy třeba prokázat konkrétní ekonomickou činnost nového dobrovolného poplatníka, tzn. specifikovat obor živnosti, podnikatelský záměr, jak a kde je ekonomická činnost vykonávána, o jakou konkrétní ekonomickou činnost se jedná (např. typ zboží a služeb, včetně uvedení informací, jaké přípravné činnosti jsou vykonávané), jakým způsobem je tato činnost zabezpečena po stránce  personální (zaměstnanci, příp. subdodávky, včetně uzavřených smluv), technické (provozovny, sklady, výrobní prostředky a další technologické vybavení, včetně uzavřených smluv), případně předložit obchodní smlouvy uzavřené s odběrateli, dodavateli, či další listinné dokumenty (např. smlouvy o smlouvě budoucí, předběžné nabídky, poptávky a objednávky, reklamní kampaně a jejich rozsah apod.). Je možné i sdělit, kde se nachází účetnictví či daňová evidence daňového subjektu a kdo ji vede. Dále lze specifikovat internetové stránky, na nichž je činnost daňového subjektu prezentována, a kde FÚ zjistí, jak a kde je činnost daňového subjektu nabízena potenciálním zákazníkům. Pokud FÚ není s poskytnutými informacemi spokojen, zašle Vám do Vaší datové schránky Výzvu k doplnění těchto skutečností.

Jak jsme již zmínili, oblast DPH je složitá, ale má své výhody, další z nich je třeba uplatnění DPH při podání prvního přiznání k DPH na odpočet této daně u dokladů před registrací k DPH za splnění určitých podmínek. Rádi Vám poradíme a v případě, že se chcete především soustředit na samotný byznys, obraťte se na nás ohledně vedení účetnictví a s tím související daňové oblasti.

2 názory na “Proč a jak se stát bez průtahů dobrovolným plátcem DPH”

  1. Dobrý den, nebyla náhodou ta hranice pro registraci k DPH z 1 000 000 Kč zvýšena na 2 000 000 Kč?

Diskuse uzavřena.